IMS MEOPTIS

Postup a podmienky zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov (IMS) v elektroenergetike sú určené Vyhláškou MH SR č. 358/2013 Z. z., v znení neskorších úprav vyhláškou č. 168/2015 Z. z.

Stránku v súčasnosti pripravujeme.