Kontakt

Adresa sídla:

MEOPTIS, s.r.o.
J. Hagaru 9
Bratislava - mestská časť Rača
831 51

Vedenie spoločnosti

Konateľka spoločnosti: Emília Virágová

Sekretariát: Jarmila Faklová
Telefón: 02/49 214 222
E-mail: office.meoptis@gmail.com

Ekonomické oddelenie: Eva Pašeková
Telefón: 02/49 214 250
E-mail: ekonom.meoptis@gmail.comPREVÁDZKA
BRATISLAVA
J. Hagaru 9

Technik pre prevádzku
Emil Ježko
Telefón: 02/49 214 211
E-mail: jezkoemil@gmail.com

Vedúca ubytovne
Jarmila Faklová
Telefón: 02/49 214 222
E-mail: office.meoptis@gmail.com

Energetik
Pavol Kleštinec
Telefón: 02/49 214 277
E-mail: klestinec.pavol@gmail.com

PREVÁDZKA
KOŠICE
Stará spišská cesta 37 a Magnezitárska 11

Administratívne pracovisko
Alžbeta Labancová
Telefón: 055/7982 401
E-mail: labancova.betka@gmail.com

Hlavný technik pre prevádzku
Ing. Pavol Gombík
Telefón: 055/7982 410
E-mail: gombikp@gmail.com

Technik pre prevádzku
Pavel Tkáčik
Telefón: 055/7982 420
E-mail: meoptis@gmail.com

Energetik
Pavol Kleštinec
Telefón: 02/49 214 277
E-mail: klestinec.pavol@gmail.com