O nás

Základné informácie:

Sídlo spoločnosti: J. Hagaru 9, 831 51 Bratislava - mestská časť Rača
IČO: 31 371 485
IČ DPH: SK2020818228

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo:. 6915/B

Predmet podnikania:

Spoločnosť MEOPTIS, s.r.o. bola založená v roku 1999 so základnou činnosťou správa, prevádzka a prenájom nehnuteľností v prevádzke: Bratislava na J. Hagaru 9 a v prevádzke: Košice na Starej spišskej ceste 37, Baňa Bankov a Magnezitárskej 11, Ťahanovce.

Popri uvedenej činnosti spoločnosť zabezpečuje pre vlastníkov, resp. nájomcov objektov energetické služby v štruktúre: dodávka a distribúcia elektriny, tepla, plynu a vody vrátane správy, prevádzky a údržby distribučných rozvodov energií.

Budova Meoptis

Budova Meoptis

Budova Meoptis

Výroba, distribúcia a dodávka elektriny a tepla, distribúcia a dodávka plynu a vody

Naša spoločnosť si zabezpečuje výrobu elektriny a tepla vo vlastných zdrojoch, ktorými sú kotolne na zemný plyn o celkovom výkone 3,307 MW, kogeneračné jednotky na zemný plyn s celkovým elektrickým výkonom 0,399 MW a tepelným výkonom 0,595 MW, prípadne nákupom elektriny z distribučnej sústavy VSD, a.s., resp. ZSD, a.s.

Pre nájomcov poskytujeme sprostredkovane distribúciu a dodávky plynu a vody od našich dodávateľov týchto médií za ich predajné ceny.

Prenájom a správa nehnuteľností

Naša spoločnosť zabezpečuje prenájom a správu nehnuteľností s prenájmom bytových a nebytových priestorov za účelom ubytovania osôb, resp. poskytnutia záujemcom výrobné, ako aj administratívne priestory pre zabezpečenie ich prevádzkových potrieb. Prenájom nehnuteľností poskytujeme v prevádzke Bratislava na J. Hagaru 9 a v prevádzke Košice na Starej spišskej ceste 37, Baňa Bankov a Magnezitárskej 11, Ťahanovce.

Ubytovacie kapacity poskytujeme záujemcom iba v Bytovom dome v prevádzke Bratislava, J. Hagaru 9.

Skládka inertného odpadu

Naša spoločnosť prevádzkuje skládku inertného odpadu v prevádzke Košice na Starej spišskej ceste 37, Baňa Bankov.