Nové legislatívne predpisy

Vyhláška ÚRSO 312/2022 Z. z. z 8.9.2022

Cenová regulácia v tepelnej energetike účinná od 19.09.2022 (zároveň ruší vyhlášky ÚRSO 248/2016, 205/2018 a 298/2021).
celé znenie vyhlášky je k dispozícii na stiahnutie nižšie (2022 Vyhláška ÚRSO 312-2022.pdf)

Zákon 85/2022 Z.z.,

Dopĺňa a mení zákon 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach (o.i. aj nové skupiny koncových odberateľov elektriny a plynu) (Z 2022_85 dopĺňa a mení zákon 250_2012 o regulácii v sieťových odvetviach)

Rozhodnutie ÚRSO 0045/2022/E zo 6.12.2021

celé znenie rozhodnutia je k dispozícii na stiahnutie vo formáte pdf (2022 Rozh. 0045_2022_E Ceny el. pre ZO (Dom.+MP))

Zákon 198/2020 Z. z.,

dopĺňa a mení o.i. aj zákon 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

Zákon 419/2020 Z. z.,

dopĺňa a mení zákon 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o.i. aj zákon 314/2012 Z. z. o kontrole vykurovacích systémov